Ångerrätt

Ångerrätt – enligt distansavtalslagen

Som privatkund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Det innebär att om du köper en vara på postorder eller via telefon, TV-shop eller Internet, har du möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från den dag du tagit emot varan. Ångerrätten gäller ej företagskunder.

Läs mer här: Konsumentverket om ångerrätt
Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka en produkt till oss betalar vi tillbaka ditt köpbelopp senast inom 10 dagar. Som kund betalar du själv eventuell returfrakt, och ångrad produkt ska alltid returneras i väsentligen oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage. Konsumenten ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt. Företag har inte rätt att returnera en produkt om produktförpackningen har öppnats.

Konsument retur/ångerrätt:#
1. Mejla in och meddela att en retur är påväg.
– Till: Telectro, Mattstråket 5D, 02230 Esbo – FIN; eller via: info at telectro. fi
– Jag / vi (*) Meddelar härmed att frånträder mitt / vårt (*) avtal som ingåtts för inköp av följande produkter (*) / tillhandahållande av följande tjänster (*)
– Beställt den (*) / mottogs den (*)
– Namn & Adress
– Tel nr
– Order nr
– Datum
– Anledning till retur

(*) = väljar
Garanti och reklamationsrätt – enligt konsumentköplagen
Vi säljer alla produkter med 1 års garanti samt 2 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Alla garantier gäller i Sverige.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.
Är det fel på en vara du köpt kan du enligt konsumentköplagen bland annat ha rätt att kräva fri reparation, omleverans av en ny felfri vara eller att häva köpet och få pengar tillbaka. Läs mer här: Konsumentverket om reklamationer
Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.
Observera att det för företag gäller andra regler för garanti- och reklamationsrätt. Företag har inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören. Om du vill få mer information om vilka regler som gäller för företag kan du kontakta vår kundtjänst.